Rak, J. (2021). Autokreacja ról politycznych Komitetu Obrony Demokracji w mitycznym uniwersum polskiej sceny politycznej. Historia I Polityka, (35 (42), 31–45. https://doi.org/10.12775/HiP.2021.002