Zweiffel, Łukasz. (2020). Obecność Romów w Niderlandach od XV–XIX wieku. Historia I Polityka, (33 (40), 69–80. https://doi.org/10.12775/HiP.2020.026