Strużyński, M. (2014). Hamas wobec sporu palestyńsko-izraelskiego. Między procesem pokojowym a eskalacją konfliktu. Historia I Polityka, (9 (16), 81–96. https://doi.org/10.12775/HiP.2013.006