Nowak, L. (2019). Przemiany kultury pamięci – od kultu bohaterów do hołdu oddawanego ofiarom. Historia I Polityka, (29 (36), 81–100. https://doi.org/10.12775/HiP.2019.027