Ilnicki, M. (2019). Swoistość terminologii stosowanej w naukach o bezpieczeństwie. Historia I Polityka, (29 (36), 57–65. https://doi.org/10.12775/HiP.2019.025