Tomaszewski, P. (2012). Ekstremizm polityczny, a bezpieczeństwo państwa — rozważania w kontekście Polski. Historia I Polityka, (7 (14), 47–57. https://doi.org/10.12775/HiP.2012.004