Czyżniewski, M. (2012). Konserwatywny liberalizm Václava Klausa. Historia I Polityka, (7 (14), 9–23. https://doi.org/10.12775/HiP.2012.001