Tomasiewicz, J. (2010). Osmoza komunizmu i nacjonalizmu w Rosji: geneza hybrydy. Historia I Polityka, (4 (11), 135–155. https://doi.org/10.12775/HiP.2010.025