Zdulski, K. (2017). Mosul przede wszystkim… Stosunki brytyjsko-tureckie w latach 1923–1929. Historia I Polityka, (19 (26), 25–42. https://doi.org/10.12775/HiP.2017.002