Chikhoria, R. (2017). Stanowisko Rumunii wobec wojny rosyjsko-gruzińskiej. Historia I Polityka, (17 (24), 67–78. https://doi.org/10.12775/HiP.2016.022