(1)
Romański, M. Radykalne Formy Oporu społecznego W Polsce Na Tle Wydarzeń 1968 Roku. HiP 2015, 141-158.