(1)
Minkner, K. Tradycyjny Instytucjonalizm I Jego Znaczenie Dla Nauk Politycznych. HiP 2015, 9-30.