(1)
Koziełło, T. Stosunki Polsko-Radzieckie W myśli Politycznej Narodowej Demokracji (1918-1939) : Zarys Problematyki. HiP 2015, 59-78.