(1)
Kolasiński, M. Polskie Poselstwo W Kijowie (październik 1918 - Luty 1919) W świetle ukraińskich archiwaliów. HiP 2015, 9-24.