(1)
Wojtacki, M. Idea Prawa Narodowego Na łamach „Prawa” (1928–1939) I „Współczesnej Myśli Prawniczej” (1935–1939). HiP 2011, 53-73.