(1)
Potorski, R. Zjawisko Deficytu demokratyczności W Unii Europejskiej a Reformy Traktatu Z Lizbony. HiP 2011, 140-155.