(1)
Tomaszewski, P. Polskie Jednostki Policyjne Do Walki Z Terroryzmem. HiP 2012, 141-149.