(1)
Orłowska, M. Neorealistyczne Interpretacje Procesu Integracji Europejskiej. HiP 2015, 47-54.