(1)
Koziełło, T. Stosunki Polsko-amerykańskie a Wojna W Iraku W Koncepcjach Politycznych LPR. HiP 2014, 75-93.