(1)
Klimiuk, Z. Struktura I Obroty Handlowe między RFN a ZSRR W Latach 70. XX W. Jako Przejaw postępującego Spowolnienia I Kryzysu Gospodarczego Związku Radzieckiego. HiP 2022, 59-79.