(1)
Jaeschke, A. . Walka O Prymat W Stanowieniu Prawa między Izbą Lordów a Izbą Gmin Na początku XX Wieku. HiP 2021, 73-91.