(1)
Rezmer-Płotka, K. Krzysztof Karczewski, In Trump We Trust. Stosunek Aleksandra Dugina Do Donalda Trumpa I Jego Wizji Stanów Zjednoczonych Ameryki, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2020, Pp. 201: Trump’s Not So Bad? A Change in Attitude Toward America and Americans in the Thought of Russian Thinker Aleksandr Dugin. HiP 2021, 165-166.