(1)
Głowiak, K. Stosunek Polaków Do Przyjmowania uchodźców Przed I W Warunkach Europejskiego Kryzysu Migracyjnego. HiP 2021, 147-162.