(1)
Zaborski, M. Droga, Brama, Szczelina. „Przejście” Jako Element Symboliczny We współczesnych Pomnikach I Miejscach pamięci. HiP 2021, 127-145.