(1)
Klimiuk, Z. Ewolucja stosunków Handlowych I Umownych Polski Z Krajami EWG W Latach 1960–1990. HiP 2021, 109-126.