(1)
Nowak, L. Przemiany Kultury pamięci – Od Kultu bohaterów Do hołdu Oddawanego Ofiarom. HiP 2019, 81-100.