(1)
Ilnicki, M. Swoistość Terminologii Stosowanej W Naukach O bezpieczeństwie. HiP 2019, 57-65.