(1)
Tomaszewski, P. Ekstremizm Polityczny, a bezpieczeństwo państwa — rozważania W kontekście Polski. HiP 2012, 47-57.