(1)
Czyżniewski, M. Konserwatywny Liberalizm Václava Klausa. HiP 2012, 9-23.