(1)
Tomasiewicz, J. Osmoza Komunizmu I Nacjonalizmu W Rosji: Geneza Hybrydy. HiP 2010, 135-155.