(1)
Ceran, T. Historia I Polityka – światy Przeciwstawne? Na Marginesie myśli Juliusza Mieroszewskiego. HiP 2010, 120-134.