(1)
KolasiƄski, M. Stosunki Dyplomatyczne Ukrainy Z Kubaniem W 1918 Roku. HiP 2010, 141-164.