(1)
Zdulski, K. Mosul Przede wszystkim… Stosunki Brytyjsko-Tureckie W Latach 1923–1929. HiP 2017, 25-42.