[1]
Klimiuk, Z. 2022. Struktura i obroty handlowe między RFN a ZSRR w latach 70. XX w. jako przejaw postępującego spowolnienia i kryzysu gospodarczego Związku Radzieckiego. Historia i Polityka. 39 (46) (kwi. 2022), 59–79. DOI:https://doi.org/10.12775/HiP.2022.004.