[1]
Rezmer-Płotka, K. 2021. Krzysztof Karczewski, In Trump We Trust. Stosunek Aleksandra Dugina do Donalda Trumpa i jego wizji Stanów Zjednoczonych Ameryki, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2020, pp. 201: Trump’s Not So Bad? A Change in Attitude toward America and Americans in the Thought of Russian Thinker Aleksandr Dugin. Historia i Polityka. 36 (43) (cze. 2021), 165–166. DOI:https://doi.org/10.12775/HiP.2021.020.