[1]
Zaborski, M. 2021. Droga, brama, szczelina. „Przejście” jako element symboliczny we współczesnych pomnikach i miejscach pamięci. Historia i Polityka. 35 (42) (mar. 2021), 127–145. DOI:https://doi.org/10.12775/HiP.2021.008.