[1]
Rak, J. 2021. Autokreacja ról politycznych Komitetu Obrony Demokracji w mitycznym uniwersum polskiej sceny politycznej. Historia i Polityka. 35 (42) (mar. 2021), 31–45. DOI:https://doi.org/10.12775/HiP.2021.002.