[1]
Zdulski, K. 2017. Mosul przede wszystkim… Stosunki brytyjsko-tureckie w latach 1923–1929. Historia i Polityka. 19 (26) (mar. 2017), 25–42. DOI:https://doi.org/10.12775/HiP.2017.002.