1.
ŚLIWA, Karolina. Uczep trójlistkowy (Bidens tripartita L) – cenny surowiec kosmetyczny i farmaceutyczny. HERBALISM [online]. 8 grudzień 2022, T. 6, nr 1, s. 53–64. [udostępniono 5.6.2023]. DOI 10.12775/HERB.2020.005.