1.
RÓŻAŃSKI, Henryk & CZERNY, Edyta. Wybrane aspekty dziejów badań leczniczych roślin pasożytniczych w ujęciu filozoficznym Część III – Wiek XX. HERBALISM [online]. 8 grudzień 2021, T. 4, nr 1, s. 147–202. [udostępniono 27.1.2023].