Śliwa, K. „Uczep trójlistkowy (Bidens Tripartita L) – Cenny Surowiec Kosmetyczny I Farmaceutyczny”. HERBALISM, t. 6, nr 1, grudzień 2022, s. 53-64, doi:10.12775/HERB.2020.005.