Różański, H., i E. Czerny. „Wybrane Aspekty dziejów Badań Leczniczych roślin pasożytniczych W ujęciu Filozoficznym Część III – Wiek XX”. HERBALISM, t. 4, nr 1, grudzień 2021, s. 147-02, https://apcz.umk.pl/HERB/article/view/36448.