[1]
K. Śliwa, „Uczep trójlistkowy (Bidens tripartita L) – cenny surowiec kosmetyczny i farmaceutyczny”, HERB, t. 6, nr 1, s. 53–64, grudz. 2022.