[1]
H. Różański i E. Czerny, „Wybrane aspekty dziejów badań leczniczych roślin pasożytniczych w ujęciu filozoficznym Część III – Wiek XX”, HERB, t. 4, nr 1, s. 147–202, grudz. 2021.