Śliwa, K. (2022) „Uczep trójlistkowy (Bidens tripartita L) – cenny surowiec kosmetyczny i farmaceutyczny”, HERBALISM, 6(1), s. 53–64. doi: 10.12775/HERB.2020.005.