ŚLIWA, K. Uczep trójlistkowy (Bidens tripartita L) – cenny surowiec kosmetyczny i farmaceutyczny. HERBALISM, [S. l.], v. 6, n. 1, p. 53–64, 2022. DOI: 10.12775/HERB.2020.005. Disponível em: https://apcz.umk.pl/HERB/article/view/39995. Acesso em: 2 mar. 2024.