Grabowska, A. (2022). Ocena właściwości promieniochronnych wybranych ekstraktów roślinnych. HERBALISM, 6(1), 65–75. https://doi.org/10.12775/HERB.2020.006