Śliwa, K. (2022). Uczep trójlistkowy (Bidens tripartita L) – cenny surowiec kosmetyczny i farmaceutyczny. HERBALISM, 6(1), 53–64. https://doi.org/10.12775/HERB.2020.005