Różański, H., & Czerny, E. (2021). Wybrane aspekty dziejów badań leczniczych roślin pasożytniczych w ujęciu filozoficznym Część III – Wiek XX. HERBALISM, 4(1), 147–202. Pobrano z https://apcz.umk.pl/HERB/article/view/36448