(1)
Śliwa, K. Uczep trójlistkowy (Bidens Tripartita L) – Cenny Surowiec Kosmetyczny I Farmaceutyczny. HERB 2022, 6, 53-64.